על אדן-

ענבים מכורבלים בקערת פח

ועל הסף-

אישה מבוגרת מדי

על הסף.