זה ליל שוקולד

כהה ומרוכז

ממתיק במרירותו

סוד

נמס על אצבעות--

קצה לשון תאבתנית תאסוף

כל  זיכרון

תגשש אחר עקבות

 הסם לרגע

 

 

האם עוד לילה לבן?