מעבַרים

בין החוף למים, וחזרה

מציירים לי את דמותי-

בדריסת בוץ מתייבשת

בטיפות נוזלות מתוות (ל)אורך שׁידרה

גרגירים-גרגירים אני,

רק אהבת שמש ורוח

מגבשת בי ביטחון

לשבעה נוספים.

 

 

 

"ילדת ים", אתה נאנח אליי חיוך

יודע

כי מה שאתה כ"כ אוהב

עוד ייקח אותי .ממך

 הרחק