הוֹ זֶה

מנַגֵן דְּאִיוֹת נֶפֶש עַנוֹגָה

דַי לוֹ בִּפְסָנתֵר אִילֵם

לְהַקלִיד נסִיקַתָּן

לְהַסִיק קרִירוּת גוֹבַה מָעָלוֹת

מַשָּׁק כָּנפֵי הִרהוּרָיו

מָהַסֵה דָאַגוֹתַּיי

בְּהַדְהֵדוֹ יְחִידִי בִּי

כּנשִׁימַה אַסוּפַה

אָסוּפִית.