נדמה

כי צר לה לנפשי

על ובמקומה

עד כדי

הזדערוּת

לתמצית הווייתי

בדימעה בודדת

של תפילה.

 

ותוקף נתנה.

 

ר"ה תשס"ו.