לא כך רציתי.

אתה מקשיב??

לא כך.

וכבר לוּקַח.

 

(