נִדמֶה

כִּי כּל קשַׁיֵי הַבּרִיאַה

נִתּהַווּ לִכְדֵי פִּיסַת יצִירָה מוּצָקָה

הַמַכבִידָה צעַדִים

מַדהַה חיוּנִיוּת

מַחנִיקָה נשִׁימַה

ורַק עוֹד מעט נוּכָל,

לָשֶׂאת

רַק עוֹד מעט, נוּכַל

לָה.