לאדם אהוב.

מדי פעם,

בשעת בין ערביים של יום השישי

או על כנפי שמחת נתינה

נמצא לו לאדם נווה המדבר שבנפשו :

                  נחת.

שַם עצי חרוביו הניטעים לשנים

שִבעים כאתמול מֵצֵלים על מיזגו

שַם אדמת-אֵם רכה, מנחמת

חובקת אותו ביושבו- בקומו

שַם צל מוכר, אדם אהוב

שעון על אקליפטוס ענק,

ממתין

מחייך לבואך