בואי נקפוץ בחבל

אקשור יחד את קצוות חיינו, אהדק

ולקצב שאקבע אני

תגבהי

ותונמכי

אז אטלטל את הרפייה ואגרום לנפילתך

 

כדי שאוכל להיות שם ולנחם.