כשיצאתי לשוטט את הרהוריי

חבטו בי חסד וזָכּוּת

עַרבוּני לצרור בושה

כמנהג נביאים

הנה היא בכיכר העיר- מתחבטת ונחבטת

התראה ותירא?

--

ונושמת

 

כי פירורי תשובה נלקטים

אחד לאחד, לאחד.

 

 

 

 ע"פ תורת הסוד, מנהג נביאים הוא לחבוט ערבות#