הריהו תומך

את הסב הנשען

על מקל- על כתף -על קצה

הלוואי וגם אנו נוכל לו לסוף

בחיבוק רֵעים שכזה