בבֵיתי,

כלניות נשרו בדרמה גדולה

מכתימות את המפה הלבנה

בצבעי נעוריהן

עניין נוסף להתבונן בו וללמוד.

בין קצה השגרה לתחילת הקביעות

משהו כבר רגיל בנו

והלב נפתח

לאשר