איכשהוא,

אין בהֶבֶל לואיזה ונענע

שיטה לסדר אותךָ בי.

בהתייאשי מזה,

מכוונת לתֶדר מחשבותיךָ

ברגע זה, במרחק מוכר, במקום ידוע

אולי אפריע,

ותתרגש.