הבאתְ איתך מן המדבר

שתיקות שהן סיפור סוּפה 

בתוכך      נפש

מייללת, מתערבלת אבק ואור

על פני תהום.