ירושלים מתירה לי להיות.

בלי התנצלויות והסברים,

מרווחת בי מרחב

להכיל את עצמי

נכונה.