מעט מעט

סוערת אליך פינות חשוכות

מעט מעט מעזה.

והחשש והצורך לסגור עיניים,ומיד-

החשש והצורך לפקוח ולמצוא אותך

נשאר

כפי שאיני יכולה להכיל.