עַלֵי קוֹרַנִית

מְסוּחְרַרֵי עִירְבּוּל

שוֹקְעִים אֶל מנוּחַת

תַחְתִית מַהַבִילָה.

אֵבַדוֹן קָטַן זֶה

נִמְצַא לי כּרֶגָע שֶל שְפִיוּת

בִּרְבוֹת רָעַש וּמַרְאוֹת.

 

 

 הֶם נָעִים לֶלא הֶרֵף

יוֹפְייָם

צִבְעַם

וצְחוֹקַם

מִתְעַרְבֵּלִים לְמִין זִמְזוּם

מַקְשֶה עַל שְמִיעַת

לְחִישוֹת הַאֵינְסוֹף.

 

 

 לְעַצִימַת עֵינַייִם

מֵפַכְפֵך נָחַל,

מְנַתְרוֹת אַיַילוֹת,

וְאַדַם מְעוּדָן

רוֹאֶה בַהֵם מָרְאוֹת אֶלוֹקִים

חָייִם

נַחַש מֵלַחֵש: הַתַעֵזזזזזזזזזזזזזזזזזזז