באגם הוּאַן קִיאֶם

טוּוָאן מבקש בי מקלט

מחיים על הגדה.

מתוך שברי אנגלית, תנועות ידיים וחיוכים

עולות תמונות נבוכות, רגישות-

ואלו דווקא אינן למכירה.

ביישנותו מלתבוע מַחְמֵלֶת,

מקמטת בי תחושה,

ולכן הברירה היחידה היא

לשַלֵח אותו דרכו.