"פרחים אדומים מסמלים שמחה ואהבה" אומרת המורה לאנגלית

ברצינות תהומית

גם כן מורה לספרות.

"שלל צבעים מסמלים אהבה ושמחה" אומרת המורה לאמנות

בטון חמור

גם כן מורה לחינוך.

"תיקח מה שאתה יכול, תתן מה שאתה צריך" אומרת המחנכת

בבדיחות דעת נוקשה שכזו.

ואותה דווקא

סילקו מהבית ספר.