(בדרך למטבח נתקלתי בריח שלךָ

דעתי מעורפלת מכדי

למצוא את נקודת ההתחלה)

 

מוּבלת באצבע

על פני

בְּליל מראות-עולם

ריצה צבעונית, מְשַכֵרת

משכּיחת החלטות.

טבעי שנהיה

כלעוד לא מְדַעַתים את הרגע

אך אני,

בוהן רגלי מחוספסת כבר

מהליכותֵיךָ

וטריקת הדלת

אחרי בוקר סינטתי

אינה מרעישה בי צער

או געגוע.

מין רגש מגנט

הנמשך לנוכחות ברורה

ונשכח באֵינוּתה.

 

לך אליה

לטף שערהּ וסַפֵר

כי עיקר אהבתךָ היא

למתנגן ברקע

ועוד כי,

מילים

אינן באמת חשובות.