זו שעת רצון

אני בטוחה (בךָ) ש

עוד קצת ו

יגלוש הרגש מעל גדותיי.

 

בוא נשאר

 נהיה עד קצה התחושה

משש איתי את היש

והקשב

 אהבה.