זה לא מקום לילדים, תמרהל´ה

שומעת בכל יום

אנחות עמוקות

וצעדים מתרחקים.

תמרהל´ה שומעת

את הכינרת מרככת אבנים

את רוח הצהריים מרככת אנשים

ושקט מכובד,

בבית העלמין.

זה לא מקום לילדים, תמרהל´ה

מקשיבה כאן,

תמיד בת שלוש.

 

 תמרהל´ה חדש, בת שלוש, קבורה בבית העלמין כנרת.#