חַיים שֶל אַחֵרִים מִבָעַד
תּמוּנוֹת נוֹטפוֹת שֵיכַר
פְלִירט וּמוֹתֵן צַרַה
מנָמקִים אֶת שֶאַנִי
נִטרֶדֶת, נִסעֶרֶת בוֹכַה.


כֹּל אָהַבַתִּי ממוּסגֶרֶת לךָ
בֵּין קֶמֶט לאֶגֶל
בֵּין גַרגֵר אָבַק לטִיוּל בַּגִינָה
אָנִי אָנִי
לֹא שֶהַייתִּי.


ונִדמֵה שֵׁיִרְגַע
יִנַחֵם הַמֶזֶג הַזֶה
ּבֵּין גַלֵי צחוֹקָה
ויַמתִּין.
יַמתִּין.