פתאום מתאפשר

לשקוע אל רגע ישן

זו אותה הכורסא, אותו העט

כבר כתבתי כאן.

זה הזמן, והנחת, וספל השוקו החם

מטשטשים בין אז לעכשיו

כאילו מעולם לא לבשתי שמלה לבנה

ומותר, ומותר לרגוש ולסעור

מרגע קטן. מוכר.

מותר להתרפק מעט

ולשוב אליך אהובי

שוב

מפויסת.