ירושלים מערסלת אותךָ

אל הצלקות שבבטנהּ

ובעודך מתרפק-מתנחם

תוכל להבחין בחום גופה

את עשן המקדש

 

ולשוב ולהתנחם.