כ"ז כסליו


ירושלים מחריפה
רוח וקור
מתעצבת לרקע, היותנו
מכורבלים בין מילות נצח
מתחממים מן הכמעט-קרוב הזה

כמה לפנינו כבר אמרו אהבה
וכמה עוד יאמרו
אך נדמה כי הלילה
כלואה היא מול יער, בין טיפות
יציבה על גבי הספק--
שלנו.