.בים למדתי לקבל את פני המדבר

זו התמסרות לשקט, שמיים נמתחים להיראות

                   ורוח על פני תהום

זו תשומת לב לכל תנועה ורחש:

כנפי ציפור

עלה מתגולל בחול

                                             ודופק פועם                    

למדתי להיות כל מה שהוא אינו אני

להרגיש אותי כלפיו

ולחזור

ולתקן

ולחזור.