יחִידַה לצַפְרִירִים.

בַּאוֹהֵל חַפוּנִים עַמִיתִּים

אִישׁ אִישׁ חוֹבֵק אַמִיתָּתּוֹ

וְאֶלוֹקִים מַרְאִיוְ בְּפַנָיי שָּׁחַר

עוֹלֶה מְבוּיַשׁ, אַט אַט

כּנַבוֹךְ לִתְּפּוֹס רַהַב הָנוֹפְלִים כּמִשׁאַלוֹת.

כָּמַה נַכוֹן הַמָקוֹם,

מַה נכוֹנָה הִיא הָשַׁעָה!

פֵּעִימוֹת אַהָבַה פּוֹקְעוֹת מתּוֹכִי

מִתְּפַּזרוֹת לאַבַק הַמִדְבָּר

לַאֵינסוֹף הַזֶה,

שׁהוּא בֶעֶצֵם אַנִי.

עין עבדת, תשס"ו