בירה מהחבית, אובך סיגריות ומבטיך העורגים

נארגים לכדי לילה.

אתה מתאמץ כל כך שלא למות, אבל מה אתה עושה בשביל לחיות?

וירח מתעגל מעליי בהילה אדמומית

מסמיק בקוראו מחשבותיך

המרויירות מפיך גם כך.

מעמידה פני תמה עד תום הערב

ואתה תמה

מה זה שחוצץ

מה מחכה לי שם בחוץ שאינו אתה

אדי אלכוהול מתגלגלים לכדי צחוק

עליך,איתך,תצטרף או שלא

לי זה לא איכפת

לי מחכה על המיטה ארגז מלא חלומות

עטוף בסרט כוכבים שנפלו.

עוד רגע ופיג´מה ורודה.עוד רגע ומוזיקה שקטה וירח שממוקם בדיוק מעל חלוני

מסמיק את מחשבותיי

על  אחר.