גוּרֵי סרטנים

מתעקשים לנסות וללכת הַיישֶׁר

זה פחד מוכר לי-

מן הצִידִיוּת

המחייבת לראות את הכל, כל הזמן

הַמַנגֶשֶׁת כל אפשרות, ללכידה

בנקישות קלות

שוב ללכת לאיבוד במִנעַד הַהוֹוֶה.