מכאן
אפשר לשמוע היטב:
ציר מסלול החשופית מתהווה-מרוייר
עלה נמתח לִגדול
נשימת בתי מתרוצצת נרגעת ושוב
מכאן
אפשר לדעת היטב:
מה טובה היא החירשות.