ואולי

 נולדתי באמצע התמוז

כדי לאזן

עצבונם של אלו

.הבחרו למות בו