הצצות לחיים אחרים מבעד ל

 חלון פתוח מעט,

       מבטים מצטלבים 

ואת שוב שוקעת לעגן

את עולמך שלך

בין ליחשושי פיתוי מוכרים של זרוּת