השתומם החורש

למגע אדם

ונחרד אפיק הנחל

לשמע קולות יצורי בראשית.

קול פסיעות על סלעים

מעורר את הטבע לזעוק

את שובו של הפתי

ירא מקילקול נוסף.

 

ומעל כל אלו,

 על פיסגת הר כבוש

מביאה אני לפניך את מנחתי

בתוספת התנצלות

אודות הדרך בה הגענו

עד לכאן.

 

 

נחל קטלב,תשס"ו.