משה ללוביץ (שיראל) י

נוחר בלילה חולם חלומות פז קם בבוקר וממשיך ללכת קדימה (השנה כנראה ליכוד)

נוף ניגר

מילים טרם שינה

קישורים שאקח עימי
עוד שירים שלי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה