עכשיו אני קורא בקפה

אווירה של צומת חשוב לפני

ואני עם בוץ

הפוך

הכוס חצי ריקה

החצי המלא

טפטף וזחל לגרונות

המחושבים בין דף יומן, ועט

ואילו גרגירי הממריץ

חברו אלי השרלטן

הספונטני

המנחש

החי

הקורא בקפה