עדיין יש בי שירים ללא מילים.

שורות נושרות ממעשיי.

יש לילות בהם שנתי מילה כתובה,

וחלומותי בחרוזים.

ימים בהם ידעתי את נפשי לכתוב,

ולא היה בי אומץ.