הבאריקדות עוד יקומו;
העולם במלחמת המעמדות יבער.
המוני הַעֳמֵלִים ההר יבקיעו.
רוח-המאבק באש קרבות יזהר.

יפלו חומות;
בחוצות-העשירים ההמון עוד יריע;
שוק על ירך יכה בצורריו.
דגל המהפכה הכלל-עולמית אורו יפציע;
במרחבי התבל יפיץ ניצוציו.

עוד ניזכר בימי אוקטובר, הנישא כסער!
גבורתם של גאיידר וצ'אפייב - נר לרגלנו תהיה.
קולה של סיירת "אורורה" ירחיק רעם.
בניצחון המהפכה הפרולטרית זקופי-גו נהיה!