אני סורגת אלך

את אהבתינו

שולחת נשיקות עיניים

בכל מפגש איתך

כשרעיון מעגלי

קושר ביננו

בחוט ססגוני

של אהבה