צחוקך מור

נשבעתי

ואהבתי אליך חושלה בו.

בכייך בריכות מבוע,

צערך הטהור תלוי בם.

ועייני תרות אחר עינייך

אשר מולי

צער ושימחה

נרקמים כגחלים

באישוניך העוממות.

קחיני כמזבח,

קבליני כמנחה,

שיניי סדורות כשיבולת

בשמיי צרי וציפורן

ומשקלי שבעים מנה.

וכולי מנוי וחפץ

לעשן עצמנו

בקטורת האהבה.