אנקדוטה לטושה אודות פצפיזם נאור

פותחת את יומן הבוקר הספק לבן הספק שחור

 

הוראות פתיחה באש וואקף וואקף לאוויר ולרגליים

מחר אתה בן 19 עוד לא שיקשקת פעמיים

 

ובשמש של אוגוסט או אולי בין ערביים

אחמד וגיורא על בירה או שתיים

 

והזמן הצהוב זה שבורח לנו דרך הידיים

דולף לו לאיטו בשעון החול

נעלם או נאלם  תחת שאון המים