אני

נצר למשפחתי הדגולה

בן לעם היהודי לדורותיו

מלומד סבל ותלאות

ויודע אור ואושר

גאה להדליק בזאת את משואת ליבי

שתדלק לתפארת כולם

ותשכלל אותי

בלקח שלהבת מתרוננת

של רגע אחד