גשם רד להשקות הצומח

פזר אלף ניצוצות ידך תחת ברקים

הפוך את שנתי

וטלטלני שיפעת רעמים

צנן בעמלך את אדי החלון

באצבעי אשרטט בם חורף

 


רד גשם מחר להפיח בי אוויר

למושכני ערוגות ורגבים

הנמסים על קשרי עשבים

ושוחים תחת ירוק הבמבליק

 


אושר רד

להצמיח בי חיוך רטוב

ולב שמח