זה יפה שאני אוהב אותך

זה יפה שאת אוהבת

זה יפה שאני קשה כל כך

זה יפה שאותי את מקבלת.

 

זה יפה שאני מושפע

זה יפה שאת מודאגת

זה יפה שאני מופרע

זה יפה שאת נשארת

 

זה יפה שאני שותק

זה יפה שאת מדברת

זה יפה שאני זורק

זה יפה שאת מושלמת

 

זה יפה וזה נכנס חזק

זה יפה ואת עוד במשחק

זה יפה וזה כואב עכשיו

זה יפה וזה עוד יכאב.

 

זה יפה שאפשר אחרת

זה יפה והדרך נמשכת

זה יפה שאפשר יחד

זה יפה שאפשר לבד

 

זה יפה שאת מחבקת

זה יפה שאת מצטערת

זה יפה שאת איתי

זה יפה שאני לצידי.