כל אחד שהולך

נידמה לך יותר

 ואתה 

 מתאבל  

 בחיוך,  בשינה

כי כמוהם אתה

 לא תסגיר צערך

 

אמור לי מה מעשיך

ואומר מי הם חבריך

ואומר לאן הלכו

או מה השאירו

בניד שפתי אומר

אך לא מולך

 

הראה את מעשיך

ואדע מה צוואתם אליך

ואשנן שמם בין שפתי

ואקסום דרכם ללמד

 ואהלל דמותם

ולא בפניך

כי כמוני כמוך

לא אסגיר

 צער

במוצא שפתי