המפיל שינה על עייני

ומקבץ חלומות אל ראשי

ומחשב חשבונות של ערב

קריאות ינשופים מול ירח

ודוחק עצמו עלי

 להפילני חלל בין ביתי

ונותן לי אושר ושימחה

מהולים ביגון חד

המחלק אבנים בין שורות הקברים

וחוקק מצבות בשמות יקירנו

אני---