ניגר נוף ממכחול שמים

על בתי הקנבס.

חמה ניגפת כתריסים רבים

מול גגות העיר,

אשר נדמת

כצועני שיכור.

 

חרך דק עוד בולם

את להבות הלילה,

ומשלח ניצוצות של חום

אל כל יתומי העיר ושבוייה.

 

וכל אשר נואש כבר

מלמצוא דרכו

עומד שעה זאת

שותק מול שמים

ובליבו תשובות.