דף ריק הוא כמו סהר חצוי מכתשים

עמוק

ארוך,

ומושך

אדוות

דיו

מעטך.

לובן הדף, זה אתה

מעוטר בדיו אהבה

ובדיו כאב

והעט הנטוי הוא גורל