מול נחל הר

מול גיא שלוחה.

 

ובהם משחירים עציי זיית מכובד הירח.

ובהם מפלסות רוחות את דרכם האבודה.

אמר הטבע בפשטות ואף קיים,

מול נחל הר

ומול גאי שלוחה.

 

אמר הטבע

בני אדם מנוגדים,

סותרים איש חיי רעהו.

רואים ירח וחושבים מפלט, חושבים מסתור,

מביטים גיא ומולם שלוחה.

 

מול נחל הר

ומול גיא פלוגת אנשים שלוחה.

שלובת ירוק הזיית , יודעת אדמה.

וניווטה פשוט הוא בערכי המלחמה,

 

מול רשע טוב

ומול מכה תרופה.