בחצות הלילה הם סובבים חרש

מחוץ לקירות התוחמות את שנתי.

סובבים על רצפת שיש

בין חלון כוכבים

לחלון המואזין המצביע נקודה סתמית

בין בליל צרחותיו.

 

הם סובבים על אדמת עשבי טל

נזהרים מהסלעים,

טלאים בבגד הלילה

העשוי אדמה מוצלת

ורקום בשבילים.

 

תוחמים את שנתי בבטחה

ופניהם סתומות לי.